Vi passer godt på dine oplysninger og bruger dem med omtanke

Vi lægger stor vægt på, at du er tryg ved at interagere med vores hjemmeside. Vi ønsker at være ærlige og gennemsigtige om, hvordan vi med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med lovgivningen behandler de oplysninger, vi får, når du interagerer med os.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Ejeroplysninger

Somejuan.dk udbydes og håndteres af:

Juan Felipe Simonsen
juan@somejuan.dk

Cookies på somejuan.dk

Du kan læse mere om cookies brugt på somejuan.dk herunder, samt ændre eller tilbagekalde dit samtykke:

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies eller blokere dem helt. Læs mere her. Husk, at hvis du brugere flere forskellige browsers, skal du slette cookies i alle sammen.

Formål med cookies på vores website

Cookie-oplysningerne bruges til statistik, så vi kan forbedre indholdet på websitet, måle trafik, huske indstillinger og øge kvalitet, relevans og værdi af den kommunikation, vi har med dig via annoncering og e-mail.

Hvordan afgiver du oplysninger om dig selv og din online færden?

1. Når du besøger somejuan.dk, indsamles der anonymiserede oplysninger om dig via 1. og 3. parts cookies.
2. Når du skriver dig op til vores nyhedsbrev via en af vores formularer på hjemmesiden.

Hvilke oplysninger indsamles?

Der typisk tale om følgende oplsysninger:
– Et unikt, anonymt ID
– Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller smartphone
– Din IP-adresse og geografiske placering (kun på byniveau)
– Oplysninger om hvilke sider og elementer, du klikker på og udfylder
– Køn og aldersgruppe, så vidt du har angivet det på Facebook, Google eller LinkedIn.

Persondata

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

I forbindelse med din registrering hos somejuan.dk har du indtastet følgende personoplysninger:

  • Din e-mailadresse

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af aftalen.

Behandling af personoplysninger – samtykke

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine registrering hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på juan@somejuan.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine oplysninger (MailerLite) og til statistik samt markedsføring (Google, Facebook). Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

Juan Felipe Simonsen
juan@somejuan.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail. Har du problemer med at få teknikken til at virke, kan du altid blot besvare nyhedsbrevet eller sende en mail til juan@somejuan.dk, med dit ønske om at blive slettet.

Hvis du ønsker at klage over Juan Felipe Simonsens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28, 5., 1300 København, telefon +45 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.